Tegneren Des Asmussen indvilligede

i at tegne forsiden til "Bølgebryden",

som prydede bladet første gang

på nr. 1, 1. årgang 1990.....

Ældre foto fra "Fiskerens Hjørne"

fra år  ?

 

Historien...

 

 

Det var i sandhed en på flere måder vidunderlig aften, den aften på Sørup Havn, fuglene salg kun i dur - fiskene sprang som delfiner over Esrom Søens vover - aftensolen var på vej ned over Gribskov - heksen på bålet - sørupperne sad traditionen tro bænket ved medbragte borde og madkurve og efter båltale over kaffen, blev Sørup Havns Bådelav født på Kurt Bove´s tanker om, at oprette et lav for bådpladslejere i Sørup Havn, som et fælles talerør overfor havnens ejer Statsskoven.

Dette skete Sct. Hans aften det herrens år 1989.

Fire gode folk blev hurtigt enige, nemlig Kurt Bove, Jens Mortensen, Ivan Dardecker og Henrik Axholt, om at danne et udvalg og gik straks derefter i gang med arbejdet.

Ugentlige møder, diverse undersøgelser, forskellige forslag til vedtægter udarbejdedes, indkaldelse af eksperterne Knud Stampe og Erik Skaaning førte frem til, at udvalget kunne indkalde til stiftende generalforsamling den 16. november 1989 i Fredensborg Biblioteks store sal.

Knud Stampe valgtes til dirigent, som med fast hånd førte generalforsamlingen i sikker havn, Sørup Havns Bådelav var født, havde 40 medlemmer, en valgt bestyrelse (udvalgets medlemmer) der konstituerede sig selv med Jens Mortensen som formand, Ivan Dardecker som næstformand, Kurt Bove som sekretær og Henrik Axholt som kasserer. Som suppleanter valgtes Solveig Jensen og Anders Fisker. Som foreningens revisor valgtes Erik Munk.
 

Kontigentet på 200,00 kr. for aktive medlemmer og 75,00 kr. for passive medlemmer blev vedtaget. Kasseren indkøbte 1 kassebog, 1 pengekasse, 1 brevordner og 1 hullemaskine.

Lavets første regnskabsår viste indtægter på kr. 8.785,00, udgifter kr. 3.161,00 og et overskud på kr. 5.624,00.

Vinbjergsnegle, som der jo er mange af i vores område, er født i/med et hus. Det blev Lavet ikke. Derfor var det betyrelsens første opgave at finde et hjemsted for Lavet og de kommende redskaber for medlemmerne, nemlig 1 spand, 1 kost og 1 vandslange.

Det første hjemsted var et redskabsskur nr. 26 på Sørup Havn. Jagten på et bedre klubhus fortsatte og førte over adresserne: huset "Gertrud", Sørupvej 72, huset "Horken" på lystfiskerforeningens grund, nyt skur nr. 50 på Havnen, til vores nuværende "Hyttefadet" i 1998.

I 1990 ønskede Ivan Dardecker ikke genvalg og suppleant Anders Fisker blev valgt til bestyrelsen og blev i 1993 formand, efter Jens Mortensens frivillige fratræden efter veludført arbejde for Lavet.

I 1991 mistede Lavet og bestyrelsen sin idémand og altid veloplagte og flittige sekretær og redacteur, ved Kurt Boves alt for tidlige død.

Lavets blad "Bølgebryderen" kom hurtigt på vandet. Tegneren Des Asmussen indvilgede formedelst 500,00 kr. i at tegne forsiden og førsteudgaven nr. 1, 1. årgang 1990 udkom. Det har udkommet siden og er Lavets vigtigste informationskilde for medlemmerne.
 

Lavet var straks på vandet med arrangementer og foredrag for medlemmerne.
Det hidtidige største arrangement i Lavets historie, der vakte opsigt langt udover Havnens grænser, var den store søredningsøvelse på Sørup Havn. Her manglede ikke noget, dukker for genoplivning, uddeling af pjecer fra Søsportens Sikkerhedsråd og meget, meget mere og sidst, men ikke mindst det store scoop. Forsvarets redningshelikopter Sikorsky, der efter søredningsøvelse (mand over bord, op i helikopter) landede på i dag Birkebakkens jord (Sørupvej 76), hvor publikum kunne bese helikopteren og snakke med besætningen. Stor succes der tiltræk ca. 400 mennesker og verdenspressen.
Af øvrige arrangementer kan nævnes batteriaften, fordragsaften om Sørup landsby og havn, vores sejlerskovtur (premiere 1996) til Dronningens Bøge, bustur til Sverige, samt den altid hyggelige havnedag, hvor fællesskabet blomstrer og havnen bliver sommerklar.
Derudover har Lavet med stor succes holdt to "jubilæum", 10 og 15 år.

I sept. 1996 fik bestyrelsen en opfordring af Statsskoven til at overtage administrationen af Sørup Havn.
Et stort arbejde begyndte for bestyrelsen. Kunne Lavet klare det, ville generalforsamlingen godkende vores oplæg, ja, spørgsmålene var mange, argumenterne skulle være i orden, men det der talte mest var, at Lavet kunne få foden under egen mole. Med Holger Pallesen og Børne Stjernholm på sidelinien indledtes forhandlingerne med Statsskoven og med vedtagelsen på generalforsamlingen i 1997, kunne bestyrelsen og skovrider Lars Toksvig underskrive aftalen om Sørup Havn Bådelav´s overtagelse af administrationen af Sørup Havn 1. januar 1998.

Jacta est alie, terningerne blev kastet i 1989, det viste sig at de alle var seksere.

 

Henrik Axholt, 7. april 2006

................................................ Sørup Havns Bådelav * Lindevej 2 * Sørup * 3480 Fredensborg ..............................................
Lav din egen hjemmeside med mono.net