Sørup Havn er en jollehavn, og som

sådan fortrinsvis forbeholdt joller,

samt mindre sejlbåde såsom Lynæs

joller, som passer ind i havnens helt

specielle sjæl og asmosfære.....

 

 

Sørup Havns Bådelav´s havnefoged

og/eller bestyrelse forbeholder sig

suverænt muligheden for at afvise

bådetyper, som ikke opfylder kriteri-

erne, og disse henvises typisk til
 

  Fredensborg Havn


-som har plads til større sejlbåde.

 


 

 

 

 

 

Her kan du søge om medlemsskab, bådplads m.v.

Udfyld nedennævnte spørgsmål og felter så fyldestgørende som muligt, og send skemaet. Så hører du fra Bådelavet snarest!

Bådplads

Passivt medlemskab

Her kan du søge om medlemsskab, bådplads m.v.

Udfyld nedennævnte spørgsmål og felter så fyldestgørende som muligt, og send skemaet. Så hører du fra Bådelavet snarest!

Bådplads
Passivt medlemskab
................................................ Sørup Havns Bådelav * Lindevej 2 * Sørup * 3480 Fredensborg ..............................................
Lav din egen hjemmeside med mono.net